Dokumenti


Odluka o politici nulte tolerancije prema djelima seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja na osnovu spola 
Odluka o režimu rada u Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja 
Odluka o usvajanju Plana integriteta Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja  
Odluka o utvrđivanju minimuma procesa rada u Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja za vrijeme trajanja štrajka 
Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju u Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja 
Izvještaj o radu Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja za 2016. godinu 
Izvještaj o radu Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja za 2018. godinu 
Izvještaj o radu Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja za 2019. godinu 
Izvještaj o radu Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja za 2020. godinu 
Izvještaj o radu Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja za 2021. godinu 
Izvještaj o radu Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja za 2022. godinu 
Izvještaj o radu za 2015. godinu 
Nacrt programa rada Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja za 2019.godinu 
Nacrt programa rada za 2021. godinu 
Odluka o usvajanju Srednjoročnog plana rada Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja za 2020-2022. godinu 
Plan integriteta Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja 
Program rada Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja za 2017. godinu 
Program rada Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja za 2019. godinu 
Program rada Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja za 2021. godinu 
Program rada Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja za 2022. godinu 
<< prethodna | 1 | 2 |

Certifikat o akreditaciji

Brošura

Terenska vježba - Projekat P57